English English

Facebook

YouTube


Séanadh

Is chun críocha faisnéise ginearálta amháin atá an fhaisnéis atá ar an suíomh Gréasáin seo. Soláthraíonn Cúlchiste Biospáis Chiarraí an fhaisnéis agus cé go ndéanaimid ár ndícheall an fhaisnéis a choinneáil suas chun dáta agus a bheith ceart, ní dhéanaimid aon uiríll ná barántais d’aon chineál, sainráite nó intuigthe, maidir le hiomláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht nó infhaighteacht maidir le hiomláine chuig an suíomh Gréasáin nó leis an bhfaisnéis, na táirgí, na seirbhísí, nó na grafaicí gaolmhara atá ar an suíomh Gréasáin chun aon chríche. Dá bhrí sin is ar do phriacal féin a bhíonn tú ag brath ar fhaisnéis den sórt sin.

I gcás ar bith orainn a bheith faoi dhliteanas as aon chaillteanas nó damáiste a n-áirítear gan teorainn, caillteanas indíreach nó iarmhartach nó damáiste, nó aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as caillteanas na sonraí nó brabúis a eascraíonn as, nó i ndáil leis, an úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo .

Tríd an suíomh Gréasáin seo, is féidir leat nasc a dhéanamh le láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil faoi smacht Chúltaca Biospéire Chiarraí. Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar agus infhaighteacht na suíomhanna sin. Ní gá go gcuirfeadh moladh aon naisc le tuiscint ná ní thacaíonn sé leis na tuairimí a chuirtear in iúl iontu.

Déantar gach iarracht an suíomh Gréasáin a choinneáil ar bun go réidh. Mar sin féin, ní ghlacann Cúlchiste Biospáis Chiarraí aon fhreagracht as, agus ní bheidh sé faoi dhliteanas, as an láithreán gréasáin a bheith ar fáil go sealadach mar gheall ar shaincheisteanna teicniúla nach bhfuil neart againn orthu.

Beartas Príobháideachais

Beartas príobháideachta - GDPR

Déantar cur síos sa bheartas príobháideachta seo ar an gcaoi a mbailíonn, a chosnaíonn agus a úsáideann Oibreoir Suíomh Gréasáin an fhaisnéis inaitheanta phearsanta is féidir leat a sholáthar ar shuíomh Gréasáin macgillycuddyreekskerry.com agus aon cheann dá tháirgí nó seirbhísí. Déanann sé cur síos freisin ar na roghanna atá ar fáil duit maidir lenár n-úsáid d’fhaisnéis Phearsanta agus conas is féidir leat an fhaisnéis seo a rochtain agus a nuashonrú. Ní bhaineann an Beartas seo le cleachtais cuideachtaí nach bhfuil faoi úinéireacht againn nó atá á rialú againn, nó maidir le daoine aonair nach bhfostaímid nó a bhainistímid.

Faisnéis phearsanta a bhailiú

Faighimid agus stórálann muid aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú go feasach dúinn nuair a líonann tú aon fhoirmeacha ar líne ar an Suíomh Gréasáin. Féadfaidh tú a roghnú gan faisnéis áirithe a sholáthar dúinn, ach ansin b’fhéidir nach mbeidh tú in ann leas a bhaint as cuid de ghnéithe an Láithreáin Ghréasáin. Tá fáilte roimh úsáideoirí nach bhfuil cinnte faoi cén fhaisnéis atá éigeantach teagmháil a dhéanamh linn.

Faisnéis neamhphearsanta a bhailiú

Nuair a thugann tú cuairt ar an Suíomh Gréasáin déanann ár freastalaithe faisnéis a sheolann do bhrabhsálaí a thaifeadadh go huathoibríoch. D’fhéadfadh faisnéis mar sheoladh IP do ghléas, cineál agus leagan brabhsálaí, cineál agus leagan an chórais oibriúcháin, roghanna teanga nó an leathanach gréasáin a raibh tú ag tabhairt cuairte air sular tháinig tú ar ár Suíomh Gréasáin, leathanaigh ar ár Láithreán Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu, an t-am a chaith tú air a áireamh sna sonraí seo na leathanaigh sin, an fhaisnéis a chuardaíonn tú ar ár Suíomh Gréasáin, amanna agus dátaí rochtana, agus staitisticí eile.

Faisnéis bhailithe a úsáid agus a phróiseáil

Féadfar aon chuid den fhaisnéis a bhailímid uait a úsáid chun ár Láithreán Gréasáin a fheabhsú; ár Láithreán Gréasáin agus ár Seirbhísí a reáchtáil agus a oibriú. Ní úsáidtear Faisnéis Neamhphearsanta a bhailítear ach chun cásanna féideartha mí-úsáide a aithint agus faisnéis staidrimh a bhunú maidir le húsáid Suíomh Gréasáin. Ní dhéantar an fhaisnéis staidrimh seo a chomhiomlánú ar bhealach a shainaithneodh aon úsáideoir áirithe den chóras.

Féadfaimid Faisnéis Phearsanta a bhaineann leat a phróiseáil má tá feidhm ag ceann amháin díobh seo a leanas: (i) Thug tú a dtoiliú chun críche sainiúla amháin nó níos mó. Tabhair faoi deara go mb’fhéidir go mbeidh cead againn faoi roinnt reachtaíochtaí faisnéis a phróiseáil go dtí go gcuirfidh tú i gcoinne na próiseála sin (trí rogha an diúltaithe), gan a bheith ag brath ar thoiliú nó ar aon cheann eile de na bunáiteanna dlí seo a leanas thíos. Ní bheidh feidhm leis seo, áfach, aon uair a bhíonn próiseáil Faisnéise Pearsanta faoi réir dhlí Eorpach um chosaint sonraí; (ii) Is gá faisnéis a sholáthar chun comhaontú a chomhlíonadh leat agus / nó le haghaidh aon oibleagáidí réamhchonarthacha air; (ii) Tá gá le próiseáil chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil tú faoina réir a chomhlíonadh; (iv) Tá baint ag an bpróiseáil le tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó le feidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn; (v) Tá gá le próiseáil chun críocha na leasanna dlisteanacha a shaothraíonn muid féin nó tríú páirtí. Ar aon chuma, beimid sásta an bunús dlí sonrach a bhaineann leis an bpróiseáil a shoiléiriú, agus go háirithe cibé an riachtanas reachtúil nó conarthach é soláthar Sonraí Pearsanta, nó ceanglas is gá chun conradh a dhéanamh.

Aistriú agus stóráil faisnéise

Ag brath ar d’áit, d’fhéadfadh go mbeadh i gceist le haistrithe sonraí do chuid faisnéise a aistriú agus a stóráil i dtír seachas do chuid féin. Tá tú i dteideal foghlaim faoi bhunús dlí aistrithe faisnéise chuig tír lasmuigh den Aontas Eorpach nó chuig aon eagraíocht idirnáisiúnta atá á rialú ag an dlí idirnáisiúnta poiblí nó arna bhunú ag dhá thír nó níos mó, mar na Náisiúin Aontaithe, agus faoi na bearta slándála a dhéanann linn chun do chuid faisnéise a chosaint. Má dhéantar aon aistriú den sórt sin, is féidir leat tuilleadh a fháil amach trí na codanna ábhartha den doiciméad seo a sheiceáil nó fiosrú a dhéanamh linn trí úsáid a bhaint as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil sa rannán teagmhála.

Cearta úsáideoirí

Féadfaidh tú cearta áirithe a fheidhmiú maidir le d’fhaisnéis a phróiseálann muid. Tá sé de cheart agat go háirithe na rudaí seo a leanas a dhéanamh: (i) tá sé de cheart agat toiliú a tharraingt siar i gcás gur thug tú do thoiliú roimhe seo le do chuid faisnéise a phróiseáil; (ii) tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne do chuid faisnéise a phróiseáil má dhéantar an phróiseáil ar bhonn dlíthiúil seachas toiliú; (iii) tá sé de cheart agat foghlaim an bhfuil faisnéis á próiseáil againn, nochtadh a fháil maidir le gnéithe áirithe den phróiseáil agus cóip den fhaisnéis atá á próiseáil a fháil; (iv) tá sé de cheart agat cruinneas do chuid faisnéise a fhíorú agus a iarraidh go ndéanfar í a nuashonrú nó a cheartú; (v) tá sé de cheart agat, faoi chúinsí áirithe, srian a chur ar phróiseáil do chuid faisnéise, agus sa chás sin, ní phróiseálfaimid d’fhaisnéis chun aon chríche seachas í a stóráil; (vi) tá sé de cheart agat, faoi chúinsí áirithe, scriosadh d’fhaisnéise pearsanta a fháil uainn; (vii) tá sé de cheart agat d’fhaisnéis a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín agus, más indéanta go teicniúil, í a tharchur chuig rialtóir eile gan aon bhac. Tá an fhoráil seo infheidhmithe ar choinníoll go ndéantar d’fhaisnéis a phróiseáil ar mhodhanna uathoibrithe agus go bhfuil an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú, ar chonradh a bhfuil tú mar chuid de nó ar oibleagáidí réamhchonarthacha air.

An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála

Sa chás go ndéantar Faisnéis Phearsanta a phróiseáil ar mhaithe le leas an phobail, i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe ionainn nó chun críocha na leasanna dlisteanacha a shaothraímid, féadfaidh tú agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála sin trí fhoras a sholáthar a bhaineann le do chás áirithe chun an agóid. Caithfidh a fhios a bheith agat, áfach, má dhéantar d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil chun críocha margaíochta dírí, is féidir leat cur i gcoinne na próiseála sin ag am ar bith gan aon údar a thabhairt. Le foghlaim, cibé an bhfuil Faisnéis Phearsanta á próiseáil againn chun críocha margaíochta dírí, féadfaidh tú tagairt a dhéanamh do na codanna ábhartha den doiciméad seo.

Conas na cearta seo a fheidhmiú

Is féidir aon iarratais ar chearta úsáideora a fheidhmiú a dhíriú chuig an Úinéir trí na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil sa doiciméad seo. Is féidir na hiarrataí seo a fheidhmiú saor in aisce agus tabharfaidh an t-úinéir aghaidh orthu chomh luath agus is féidir agus laistigh de mhí i gcónaí.

Príobháideacht leanaí

Ní bhailímid go feasach aon Fhaisnéis Phearsanta ó leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois. Má tá tú faoi bhun 13 bliana d’aois, ná cuir isteach aon Fhaisnéis Phearsanta trínár Suíomh Gréasáin nó Seirbhís. Molaimid do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí dlíthiúla monatóireacht a dhéanamh ar úsáid Idirlín a leanaí agus cuidiú leis an mBeartas seo a fhorfheidhmiú trí threoir a thabhairt dá leanaí gan Faisnéis Phearsanta a sholáthar trínár Suíomh Gréasáin nó Seirbhís gan a gcead. Má tá cúis agat chun a chreidiúint gur chuir leanbh faoi bhun 13 bliana d’aois Faisnéis Phearsanta ar fáil trínár Suíomh Gréasáin nó Seirbhís, déan teagmháil linn.

Ná Rianú comharthaí

Ionchorpraíonn roinnt brabhsálaithe gné Ná Déan Rianú a thugann comhartha do láithreáin ghréasáin a dtugann tú cuairt orthu nach dteastaíonn uait do ghníomhaíocht ar líne a rianú. Ní hionann rianú agus faisnéis a úsáid nó a bhailiú maidir le suíomh Gréasáin. Chun na gcríoch seo, tagraíonn rianú do bhailiú faisnéise inaitheanta pearsanta ó thomhaltóirí a úsáideann nó a thugann cuairt ar shuíomh Gréasáin nó seirbhís ar líne agus iad ag bogadh trasna láithreáin ghréasáin éagsúla le himeacht ama. Níl an chaoi a gcuireann brabhsálaithe an comhartha Ná Déan Rianú in iúl aonfhoirmeach fós. Mar thoradh air sin, níl an Suíomh Gréasáin seo curtha ar bun fós chun comharthaí Ná Déan Rianú a chuireann do bhrabhsálaí in iúl nó chun freagairt dóibh. Ina ainneoin sin, mar a thuairiscítear níos mionsonraithe ar fud an Bheartais seo, cuirimid teorainn lenár n-úsáid agus lenár mbailiú d’fhaisnéis phearsanta.

Naisc go dtí suíomhanna eile

Tá naisc ar ár Suíomh Gréasáin le láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil faoi úinéireacht nó faoi rialú againn. Tabhair faoi deara le do thoil nach sinne atá freagrach as cleachtais phríobháideachta láithreáin ghréasáin nó tríú páirtithe eile. Molaimid duit a bheith ar an eolas nuair a fhágann tú ár Láithreán Gréasáin agus ráitis phríobháideachta gach uile shuíomh Gréasáin a d'fhéadfadh Faisnéis Phearsanta a bhailiú.

Slándáil faisnéise

Faighimid faisnéis a sholáthraíonn tú ar fhreastalaithe ríomhaire i dtimpeallacht shlán rialaithe, cosanta ó rochtain, úsáid nó nochtadh neamhúdaraithe. Coinnímid cosaintí réasúnta riaracháin, teicniúla agus fisiciúla mar iarracht cosaint a dhéanamh ar rochtain, úsáid, modhnú agus nochtadh neamhúdaraithe Faisnéise Pearsanta atá faoina rialú agus faoina coimeád. Mar sin féin, ní féidir aon tarchur sonraí ar an Idirlíon nó líonra gan sreang a ráthú. Dá bhrí sin, cé go ndéanaimid ár ndícheall d’fhaisnéis Phearsanta a chosaint, admhaíonn tú (i) go bhfuil teorainneacha slándála agus príobháideachta ar an Idirlíon atá lasmuigh dár smacht; (ii) ní féidir slándáil, sláine agus príobháideacht aon fhaisnéis agus na sonraí go léir a mhalartaítear idir tú féin agus ár Láithreán Gréasáin a ráthú; agus (iii) féadfaidh tríú páirtí aon fhaisnéis agus sonraí den sórt sin a fheiceáil nó cur isteach orthu faoi bhealach, in ainneoin na n-iarrachtaí is fearr.

Sárú sonraí

Sa chás go dtuigimid go bhfuil slándáil an Láithreáin Ghréasáin curtha i gcontúirt nó gur nochtadh Faisnéis Phearsanta d’úsáideoirí do thríú páirtithe neamhghaolmhara mar thoradh ar ghníomhaíocht sheachtrach, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta d’ionsaithe slándála nó calaois, coinnímid an ceart chun bearta réasúnta iomchuí a ghlacadh, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, imscrúdú agus tuairisciú, chomh maith le fógra a thabhairt d’údaráis forfheidhmithe dlí agus comhoibriú leo. I gcás sárú sonraí, déanfaimid iarrachtaí réasúnta fógra a thabhairt do dhaoine aonair lena mbaineann má chreidimid go bhfuil riosca réasúnach díobhála ann don úsáideoir mar thoradh ar an sárú nó má éilítear fógra a mhalairt de réir dlí. Nuair a dhéanaimid, cuirfimid fógra sa phost ar an Suíomh Gréasáin.

Nochtadh dlíthiúil

Nochtfaimid aon fhaisnéis a bhailímid, a úsáidimid nó a fhaighimid más gá nó má cheadaítear sin leis an dlí, amhail cloí le subpoena nó próiseas dlí dá samhail, agus nuair a chreidimid de mheon macánta go bhfuil gá le nochtadh chun ár gcearta a chosaint, do shábháilteacht a chosaint nó sábháilteacht daoine eile, calaois a imscrúdú, nó freagra a thabhairt ar iarratas rialtais.

Athruithe agus leasuithe

Coimeádaimid an ceart an Polasaí seo a bhaineann leis an Suíomh Gréasáin nó na Seirbhísí a mhodhnú tráth ar bith, le héifeacht ar leagan nuashonraithe den Bheartas seo a phostáil ar an Suíomh Gréasáin. Déanfaimid athbhreithniú ar an dáta nuashonraithe ag bun an leathanaigh seo. Is éard a bheidh in úsáid leanúnach an tSuímh Gréasáin tar éis aon athruithe den sórt sin do thoiliú le hathruithe den sórt sin.

Glacadh leis an mbeartas seo

Admhaíonn tú gur léigh tú an Polasaí seo agus go n-aontaíonn tú lena théarmaí agus coinníollacha go léir. Trí úsáid a bhaint as an Suíomh Gréasáin nó as a Sheirbhísí aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag an mBeartas seo. Mura n-aontaíonn tú cloí le téarmaí an Bheartais seo, níl tú údaraithe an Suíomh Gréasáin agus a Sheirbhísí a úsáid nó rochtain a fháil orthu.

Teagmháil a dhéanamh linn

Má tá aon cheist agat faoin mBeartas seo, le do thoil Glaoigh orainn.

Nuashonraíodh an doiciméad seo go deireanach an 12 Aibreán, 2021