English English

Facebook

YouTube

Tá Cúlchiste Biospáis UNESCO Chiarraí suite i gcroílár Chiarraí, a chuimsíonn na MacGillycuddys Reeks (an sliabhraon is airde in Éirinn) san iarthar, Lochanna Chill Airne agus Sléibhte na bPáipéar ar an taobh thoir den chontae.

Tá an tréad dúchasach deireanach de chuid an fhianna sa cheantar, cuid de na seastáin is fairsinge de choillearnacha darach atá fágtha in Éirinn agus an iliomad plandaí agus ainmhithe a bhfuil rath orthu inár n-aeráid mheasartha.

Ainmníodh Cúlchiste Biospéire Chiarraí den chéad uair i 1982 mar Chúltaca Biospáis Pháirc Náisiúnta Chill Airne. Tar éis athbhreithnithe in 2017, leathnaíodh limistéar an Chúltaca Biosphere chun ceantair lasmuigh den pháirc Náisiúnta a áireamh agus athraíodh an t-ainm go Cúlchiste Biospáis Chiarraí atá ar eolas againn inniu. Amharc ar an léarscáil thíos chun an limistéar laistigh de Chúltaca Biospáis UNESCO Chiarraí a fheiceáil.

Léarscáil de Bhithsféar Chiarraí

Caomhnú laistigh de Chúltaca Biospéire Chiarraí

Cé nach dtagann riail ná rialacháin nua le hainmniú Biosphere UNESCO tá roinnt limistéar cosanta laistigh de Chúltaca Biospéire Chiarraí atá mar chuid de líonra Eorpach de shuíomhanna cosanta Natura 2000.

Ina measc seo tá:

  • Ceantar Speisialta Caomhnaithe Pháirc Náisiúnta Chill Airne, MacGillycuddy Reeks agus abhantrach Abhainn Caragh
  • Limistéar faoi Chosaint Speisialta Pháirc Náisiúnta Chill Airne
  • Limistéar faoi Chosaint Speisialta Portach Eirk

Ainmnítear na suíomhanna seo chun gnáthóga agus speicis áirithe a chosaint chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na limistéir ainmnithe ainmnithe seo féach ar shuíomh Gréasáin NPWS ar limistéir chosanta anseo:
https://www.npws.ie/protected-sites

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Pháirc Náisiúnta Chill Airne féach ar a suíomh Gréasáin tiomnaithe anseo:
https://www.killarneynationalpark.ie/

Ainmhithe agus Gnáthóga i gCúlchiste Biospéire Chiarraí

Mar a luadh thuas tá cuid mhaith den limistéar laistigh de Chúltaca Biospéire Chiarraí ainmnithe faoi líonra Natura 200. Ciallaíonn sé seo go bhfuil gnáthóga agus speicis áirithe i láthair sna ceantair seo atá faoi chosaint Threoracha Éin agus Gnáthóg an AE.

I gcroílár an Bhiospáis, i bPáirc Náisiúnta Chill Airne is féidir leat trí chineál éagsúla coillearnacha cosanta a fháil

  • Coillearnacha darach
  • Coillearnacha iúir
  • Coillearnacha fliuch

Coillearnacha Pháirc Náisiúnta Chill Airne

Tá raithneach Chill Airne agus go leor plandaí agus ainmhithe neamhchoitianta eile atá i mbaol i bpáirc Náisiúnta Chill Airne.

Tá cáil ar an bpáirc náisiúnta i gCill Airne freisin mar gheall ar a thréad Fia Dearg. Agus iad ar tí dul as feidhm, tá ag éirí go maith leo anois ar fud an cheantair.

Fia Dearg i bPáirc Náisiúnta Chill Airne

Lean an nasc seo chuig suíomh Gréasáin tiomnaithe Pháirceanna Náisiúnta Chill Airne chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhlóra agus fána Pháirc Náisiúnta Chill Airne.  https://www.killarneynationalpark.ie

Tá ceantair fhairsinge de Chúltaca Biospéire Chiarraí ina mbaile do limistéir mhóra de fraochmhá ardtailte, tá fraoch fliuch agus tirim araon sna gnáthóga seo. Baineadh úsáid as na ceantair seo mar thalamh innilte thar na cianta. Bhí innilt eallach, caorach agus gabhar measctha go stairiúil i bhfeidhm agus cleachtais bhainistíochta tréada traidisiúnta á n-úsáid (is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi seo i leabhar Eugene Costello: Transhumance). Tá an cleachtas feirmeoireachta nua-aimseartha tar éis bogadh i dtreo feirmeoireacht caorach den chuid is mó sa réimse seo cé go bhfuil obair an tionscadail agra-chomhshaoil ​​faoi stiúir áitiúil, Tionscadal comhpháirtíochta Nuálaíochta Eorpach MacGillycuddy Reeks, tosaithe ar eallach a thabhairt isteach arís i roinnt réimsí chun a dtionchar ar an mbainistíocht a thástáil de ghnáthóga fraochmhá ardtailte.

Eallach ar an fraoch ard

Soláthraíonn gnáthóga Heathland buntáistí fairsinge (ar a dtugtar seirbhísí éiceachórais) maidir le forghabháil carbóin agus faoiseamh ó thuilte de réir mar a ghlacann siad carbón trína bpróisis nádúrtha agus go bhfuil siad in ann cuid mhór uisce a choinneáil.

Tá an bunchiseal de ghnáthóg fraochmhá comhdhéanta de chaonach Sphagnum, is féidir leo seo méideanna ollmhóra uisce a ionsú tar éis báistí agus é a scaoileadh go mall chun sreabhadh isteach inár sruthanna agus inár n-aibhneacha. Is eol don mhaolú seo ar shreabhadh uisce thar na ceantair ardtailte ag an fraochmhá maolú a dhéanamh ar thuilte inár gceantair ísle. Ní féidir le fraochmhá ardtailte míshláintiúil an oiread uisce a choinneáil agus mar sin méadaíonn sé creimeadh ithreach agus tuilte.

Tá roinnt plandaí iontacha mar an fraochán carnach sa phictiúr thíos freisin.

An Carnivorous Sundew

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin saol i MacGillycuddy Reeks féach ar Fhóram Rochtana Sléibhe MacGillycuddy Reeks agus ar Thionscadal Comhpháirtíochta Nuálaíochta Eorpach MacGillycuddy Reeks anseo: www.macgilllycuddyreekskerry.com

Cúlchiste Biospéire Chiarraí a bhainistiú

Déantar Cúlchiste Biospáis Chiarraí a bhainistiú i gcomhpháirtíocht idir an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Comhairle Contae Chiarraí agus Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas, a thacaigh le ról an Oifigigh Biospéire chun cuidiú le gníomhaíochtaí a chomhordú chun cuspóirí an Chúltaca Biosphere a bhaint amach. Cuireann Comhairle Chomhairleach na ngeallsealbhóirí agus Comhairle bainistíochta eolaíochta bonn eolais faoi ghníomhartha na foirne bithsféir. Tá Comhairle na ngeallsealbhóirí comhdhéanta d’eagraíochtaí gníomhacha pobail laistigh de limistéar Chúltaca Biospáis Chiarraí.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar conas is féidir leat cabhrú leis na gnáthóga agus na speicis thábhachtacha seo a chosaint féach ar ár Faigh Páirt alt seo.

Buíochas speisialta le Peter O ’Toole as na grianghraif coillearnaí agus fianna a úsáidtear ar an leathanach seo.

Bí ar ár liosta seoltaí chun fanacht i dteagmháil!

Cláraigh agus faigh ár nuachtlitir ráithiúil. Faigh amach faoi imeachtaí atá le teacht, obair chaomhnaithe agus conas is féidir leat a bheith páirteach!